— Naše poslání —

Podpora a vystrojení církve pro zakládání zdravých misijních společenství (misijních skupin, stanic a sborů) na všech místech a ve všech etnických a sociálních skupinách České republiky

CHCETE ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH SBORŮ V NAŠÍ ZEMI FINANČNĚ PODPOŘIT? DARUJTE.