-- Kruháč 2.0 --  

Kruháč 2.0 je vzdělávací program založený na učednickém a komunitním principu, určený pro mladé lidi v jednotlivých regionech. Naší touhou je, aby mohli účastníci skrze Kruháč 2.0 duchovně růst, osvojit si misijní komunitní styl života, učednické doprovázení druhých a rozvinout evangelizační dovednosti. Přejeme si, aby byl Kruháč 2.0 nejen místem tréninku, ale i prostorem pro vzájemnou podporu, povzbuzení a propojení lidí, kteří slouží mladé generaci.

Pro koho:

 • Sloužíš mladým lidem
 • Toužíš růst a učit se
 • Jsi vytrvalý a spolehlivý
 • Je ti 18 - 29 let

Jak to bude praktický vypadat?

 • Skupina 5-6 lidí
 • 9x setkání (s domácí přípravou v rozsahu max. 1 hodiny)
 • 2 x inspirativní výjezd

T É M A T A:

 • Vyslanci jako naše identita v Kristu
 • Učednictví jako Ježíšova strategie
 • O čem je a o čem není evangelium
 • Osobní evangelizace - "proč, komu, jak?"
 • Komunitní evangelizace - mládež
 • Učednictví a misie v mládeži
 • Jak zhmatatelnit Boží království tam, kde jsme
 • Biblická multiplikace, jednoduchost a předavatelnost
 • Kapitoly Leadershipu (vedení vs. řízení, důležité principy...)
 • Vedení a budování týmu, získávání nových vedoucích

Garantem oblasti je Petr Dvořáček

Většina nákladů spojených s účastí bude hrazena díky podpoře partnerů OM a O7Z. Ohledně pokrytí zbytku nákladů chceme požádat, aby jednotlivé sbory podpořili své vedoucí (studenty na Kruháči) jednorázovou částkou 3000 Kč.


Církev bratrská, Odbor pro zakládání stanic a sborů - 7Z
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!