— M4 Ready —

Úvodní orientace v otázkách a souvislostech zakládání sborů. Připravujeme.

Garantem oblasti bude Bedřich Smola.