— Doprovázení / koučink —

Zakládání sborů v není lehká práce. Nabízíme v něm týmům a jejich vedoucím doprovázení a pomoc během celého procesu formou pravidelných setkání a rozhovorů. Koučové pomáhají zakladatelům v jejich osobním rozvoji i ve výzvách, které přináší jejich konkrétní projekt založení nového sboru. Koučové pomáhají týmům v naplňování jejich akčních plánů a poskytují jim zpětnou vazbu, inspiraci a vykazatelnost. Koučink pomáhá zvýšit efektivitu zakládání sborů více než jakýkoliv jiný aspekt.

V současnosti vás mohou za Odbor 7Z doprovázet:

  • Petr Dvořáček
  • Tomáš Grulich
  • Aleš Kratochvíl
  • Matúš Kušnír
  • David Novák
  • Bedřich Smola
  • Martin Tabačan

Brzy bude tento tým rozšířen o další kouče.