— Koučink / doprovázení týmů —

Založením sboru váš náročný zápas neskončil, budování zdravého a misijního sboru s sebou přináší nové výzvy. Nabízíme vám na této cestě další doprovod, pomoc při přemýšlení a hledání Božího vedení.