— Základní trénink —

Jde o praktické školení zakladatelů sborů ve formátu 2-3 víkendových setkání. Mezi jeho cíle patří: 1. Vytříbení dovedností, 2. Odvážnější sny, 3. Naplňování těchto snů, 4. Využívání osvědčených principů. 

Trénink má 3 části:

  1. 1. Příprava zakladatele (biblické základy, příprava vedoucího a týmu, motivace, charakter, dovednosti, rodinný život, modlitby, emocionální příprava, budování týmu, ...)
  2. Početí (poslání, základní hodnoty, cílová skupina, vize, proces učednictví, aj.)
  3. Prenatální vývoj a narození sboru (budování sdílené vize, rozvoj týmu vedoucích, funkce skupinek, evangelizace, započetí služby, bohoslužby, starší sboru, praktické aspekty, závěrečný projekt, ...)

Garantem oblasti je Matúš Kušnír.