— Tradice zakládání sborů v Církvi bratrské —


Zakládání sborů má v Církvi bratrské dlouhou tradici. Misie prostřednictvím místních společenství byla od počátku jednou z nejvýraznějších charakteristik naší církve. Za prvních 25 let své existence založila vznikající CB 23 sborů a 60 stanic a důraz na místní společenství pokračoval i v dalších generacích. Období komunismu nás od těchto našich kořenů oddělilo, tak se zakládání sborů nově učíme v posledních 25 letech. V tomto období narostl počet sborů téměř dvojnásobně ze 39 sborů na současných 74 českých sborů a 3 mezinárodní. V CB je mnoho další projektů ve formě stanic a nově také ve formě misijních skupin. Přes různé chyby, které porevoluční období přineslo, se ukazuje, že investice do nových místních společenství přináší své ovoce. Církev bratrská v tomto období vyrostla o více jak 2500 členů. Sbory, které se do zakládání nových sborů pustily, tvoří v součtu s dceřinými sbory 90% tohoto růstu.

V letech 1880-1905: 

  • 23 sborů
  • 60 stanic

  • 12 ordinovaných kazatelů

  • 5 evangelistů

  • 12 distributorů knih

  • 200 tisíc Biblí a NZ

  • 100 tisíc knih

  • 2 mil letáků a evangelizačních brožurek

  • mládežnické spolky, misijní kluby, časopisy, služba prostitutkám - Domovina

K tomu jeden z "otců" naší církve poznamenává: 

Co vykonáno, je nesmírně málo v poměru k tomu, co vykonati zbývá. Ještě jsme nenaplnili evangeliem celou naši vlast a národ. Ještě také nejsme uceleni dost uvnitř. Ještě nejsme si všichni vědomi velikých svých cílů. 

                                                                       (Alois Adlof, 1905) 


Církev bratrská, Odbor pro zakládání stanic a sborů - 7Z
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!