— Fundraising —

Nabízíme semináře a konzultace na téma získávání finanční podpory při zakládání nového sboru. Rádi pomůžeme v nastavení fundraisingu prostřednictvím školení pro zakládající týmy nebo konzultací s vedoucími služby.

Garanty oblasti jsou Tomáš Grulich a Matúš Kušnír.