Konference odboru o misijních skupinách

02.03.2020

Tentokrát jsme se sešli opět v Pardubicích ještě ve větším počtu, a to nad hlavním tématem misijních skupin.